Кога да тръгне детето на училище, или вопълът на психолога, работещ с деца в предучилищна възраст

Да пуснем ли детето на училище на почти 7 години? Готово ли е то за това или не? Статия за онези родители, чиито деца са родени в месеците октомври, ноември, декември, януари, февурари и март

Защо засягаме тази тема? Какво толкова страшно има в това, че детето ще тръгне на училище, преди да е навършило 7 години? Та нали то ще порасне и какво пък толкова значат два, три или четири месеца? Като специалист със седемнадесетгодишна практика ще отговоря: Да, тези месеци значат много, защото разликата между Вашето дете и някои от неговите съученици ще бъде не два до четири месеца, а година, а понякога – дори и повече. И една година отлагане на училището може съществено да измени следващите единадесет години на неговия и на Вашия живот!

Именно поради това е важно да претеглите всичките „За” (например аргументите, че всички деца от групата в детската градина на Вашето дете тръгват на училище, значи и Вашето ще тръгне; че по-голямото Ви дете вече е на училище, значи ще дадете и малкото и така организацията на времето на семейството ще е по-лесна; детето Ви всичко умее, за какво да стои в градината; тази година поема първокласници един добър учител, а не се знае какво ще е догодина) и „Против” – за негативите ще говорим по-долу.

Но нека сега да поговорим за аргументите „За” и защо е нужно да ги разгледаме, както се казва, под микроскоп с възможно най-голямо увеличение, за да видим всичко скрито сякаш зад най-простичките и разбираеми неща:

 1. „Всички деца от групата в детската тръгват, значи и ние…” – Най-често това се случва, когато дете попада в детската градина в група не според неговата възраст, а според годината му на раждане. И в този случай у родителите се създава илюзията, че след като детето се справя с натоварването в детската градина, значи ще се справи и с училището – там дори то ще стои с цял половин ден по-малко, ще има все пак само 3-4 часа.

Но, драги родители, разберете, че разликата дори от половин година при децата на тази възраст, е много съществена. Децата значително се различават по това доколко е развито  вниманието им, по своето постоянство, в потребностите, интересите и организираността им, и изобщо във всичко, което определя готовността на детето за училище. Това не означава, че детето Ви е някакво особено, че у него нещо не е развито или че то изостава от другите. Просто все още неговата нервна система не е напълно съзряла, а това е филиологичен процес, който човек може само да стимулира, но не и да изпревари.

Освен това, нека да разгледаме класа като цяло. Как мислите, за каква възраст педагогът ще подготвя уроците или ще определя обема на домашните задачи, ако приемем, че възрастовият диапазон в първи клас е от 6.5 – 8 години и числеността на децата е между 30-40 деца в паралелка? И как след това ще обясните на детето защо то не може толкова бързо и без грешки да се справи с домашните си, да разбере и да напише нещо в класа като неговия приятел, който е с година по-голямо от него (и това съвсем не е образно казано, а съвсем буквално – в класовете често се срещат деца с разлика дори по-голяма от година!).

 1. „Детето може да пише, да чете, да смята…” – Наличието на навици за писане, смятане и четене не се явява основание за определяне на готовността на детето към обучение. Залог за успешната адаптация на детето към училището в много по-голяма степен са неговата физическа и психична готовност, а те се проявяват в :

– произволността на поведението на детето, т.е. умението му да подчинява своето поведение на външни правила. Да прави не онова, което в момента му се иска, а което трябва. Т.е. да проявява постоянство и да е внимателно.

– емоционалната зрялост на детето, т.е. умението му да се справя с емоциите си в ситуации на неуспех, умора, конфликт, когато нещо не му се получава. А също така умения да изразява своите състояния и преживявания по един безопасен за него самото и за другите начин.

– мотивационно-волевия компонент или т.н. „вътрешна позиция на ученика” – Т.е. детето да има сформирана потребност не само от игра, но и от обучение, да има желание да се учи и да узнава нови неща.

– умението на детета да поддържа социални контакти и да „удържа на ударите” – защото класът не е колектива в детската градина и не е групата в развиващите занимания. В класа конкуренцията е голяма и е нужно детето да си извоюва „своето място под слънцето”, т.е. да умее да общува и да взаимодейства с другите.

 1. „Ако сега детето не тръгне на училище, после ще му е скучно, защото то всичко знае и умее…” – Едно от основните заблуждения на родителите се заключава в това, че в първи клас детето ще бъде обучавано да смята, да чете и да пише от нулата!

Не! Днес нивото на изискванията към бъдещите първокласници е достатъчно високо. Децата постъпват в първи клас с голям багаж от знания: те умеят да пишат печатни букви, четат срички, смятат до 50 и т.н. Освен това, темпът на обучение нараства, образователните програми се обновяват и усъвършенстват. Родителите винаги могат да изберат по-трудно училище или по-сложна учебна програма. На детето със сигурност няма да му е скучно! Освен това, огромна част от силите на детето в първи клас се влагат в адаптацията към училището. Много родители отбелязват, че в първи клас детето отново е започнало да спи през деня – нещо, което то не е правило от средните групи в детската градина.

 1. Какво ще си помисли детето, ако всички деца тръгнат на училище, а то не” – Драги родители, съгласете се, че това са ВАШИТЕ мисли и ВАШИТЕ преживявания по повод случващото се. Детето не може да вземе подобно решение на тази възраст и отношението на детето към него ще се определя най-вече от начина, по който ние ще му поднесем това решение.

В моята практика не се е случвало детето да мрънка на родителите: „Да ме бяхте пуснали на училище една година по-рано! Тогава щях да се уча по-добре, щях да си пиша домашните по-бързо, а сега седя тук, по-голям от всички, и страдам, че съм толкова пораснал и умен!”

Съвсем реални са обаче тревожните мисли и съмненията на децата, които постъпват в първи клас и започват да разбират, че сякаш не се справят с програмата, че им трябва повече време за подготовката на домашните и т.н, да не говорим ако са и по-ръст най-ниските в класа, като това особено много се отразява на момчетата. Всяко дете естествено расте на височина индивидуално. Има деца, които страдат от високия си ръст, но отново, ръстът не е повод да давате детето на училище по-рано от момента, в който то ще бъде готово за това. […]

 1. “На детето му е по-интересно да общува с по-големи от него деца, ще има и познати от градината.” – Децата действително свързват училището в голяма степен с общуването – те са там и за да си поговорят, да поиграят и да изявят самите себе си. Училището обаче не е клуб по интереси или кръжок, то е система за образоване и там средата е конкурентна, има оценка на дейността, както и ситуации, в които детето трябва да изяви своите способности и то няма право на избор дали да прави това или не. Как мислите, кое дете ще има повече ресурси да преодолее тези ситуации успешно?

Дори ако детето тръгне на училище при навършени 7 години – това не значи, че няма да срещне трудности. Те ще възникват при всички случаи, но ресурсите/възможностите на детето на 7+ години ще бъдат повече, дори по чисто физиологични причини.

 1. „А какво да прави детето в градината цяла година – та то вече е преминало през учебната програма?” – Програмата в детската градина е условна. Ако детето повтори преминатото – то ще попадне в ситуация на успех, което ще способства психичния му комфорт. Изработването на различни неща, занятията, празниците, второто изпращане на завършващите градината деца – за детето това не е проблем, макар и родителите да се тревожат по този повод. А и във всеки индивидуален случай може да се намери решение – може да оставите детето в същата градина, но да смените колектива и учителите. Можете също да смените детската градина или детето да посещава други от досегашните развиващи занятия и кръжоци. Разбира се, това ще причини стрес на детето, доколкото то ще попадне в нов колектив, при нови педагози. Но в сравнение с училището, това ще е по-малкото зло.
 2. „Първокласници поема един добър учител – в класовете му има дисциплина и високи постижения.” – Това е най-сложният и противоречив аргумент на родителите.

Нека обаче отново да се върнем към броя на учениците в класа, към необходимостта да се премине заложената учебна програма и да съпоставим това с дисциплината и успеваемостта. Особено ако въпросът за дисциплината е важен по отношение на поведението на Вашето дете. Неговото поведение (глези се, не внимава, често се отвлича) е следствие от неговото развитие, от възрастовите му особености и неговата незрялост, което може да се промени единствено с времето. И повярвайте, опитът и строгостта на учителя за поддържане на дисциплината тук няма да са от полза и едва ли ще спомогнат да се формира у детето ПРАВИЛНАТА мотивация за учене, а тази мотивация ще му е нужна в прогимназията и особено в гимназията. Да изгради именно мотивацията за учене – това е най-важната задача на учителя в началното училище.

И почти на последно място, но много важно!

Има фактори, наличието на които говори за това, че е по-добре да поизчакате още година с училището:

 • Детето не е ходило на детска градина;
 • Детето е момче (дори ако е високо, силно и смело такова);
 • Детето има логопедични проблеми;
 • Детето има неврологични особености;
 • Детето е с хронични заболявания (особено такива, които отслабват имунитета му);
 • Детето често боледува;
 • Детето трудно намира общ език с другите деца, не проявява инициатива при взаимодействие, дълго привиква към другите деца;
 • Детето преживява много емоционално неуспехите и не умее да се справя (или полага големи усилия при това) с провалите и критиката;
 • Детето преживява трудно неочакаваните събития и промяната на плановете в последния момент;
 • Детето реагира емоционално на различни събития;
 • Детето е тревожен тип.

Драги родители, помислете си още веднъж, претеглете всичките „За” и „Против”. Защото отново ще повторя – училището не е само първи клас, който в голяма степен преминава в адаптация към училището, но и следващите след него 10 години! И е важно не само как ще се справя детето в първи клас, но и след това, в четвърти клас, в прогимназията и гимназията. И на нас, от позицията на родители на бъдещ първокласници, дори ни е трудно да си представим колко важно и определеящо за него може да бъде сравняването му със съучениците му, по-големи от него с година и повече!

Ако все още сте взели решение или Ви измъчват съменения, то посъветвайте се с учителите в детската градина, с педагозите в кръжоците на детето, идете на среща/консултация с психолог, при който можете да направите тест за училищна готовност. Съберете мнения, гледни точки, обрисувайте една пълна картина на случващото се.

Ако еднозначно сте решили да пускате детето на училище преди да навърши 7 години, преминете диагностика на психичната готовност за училище, която отчита психичното развитие, особеностите на психичните процеси на детето. Специалистът ще Ви подскаже в каква насока да работите, за да може детето до началото на учебната година да е максимално подготвено психически за училище, както и кои особености на неговата психика е добре да отчетете. В идеалния случай подобна диагностика е нужно да се повтори в края на учебната година, за да се види в какво сте се придвижили напред и кои нюанси се нуждаят от повече внимание и работа. За развитието на някои процеси ще Ви помогне само времето, но паметта, вниманието, мисленето например могат напълно успешно да се тренират и развиват. И колкото по-рано разберете на кое именно да обърнете внимание и върху кое да работите, толкова по-добре.

***

Автори: Наталия Соломахо, Карина Цвей (Наталья Соломахо, Карина Цвей)

Оригинално заглавие: КРИК ДУШИ ПСИХОЛОГА, РАБОТАЮЩЕГО С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Източник: https://goo.gl/sevN7p

Извлечено на: 24.04.2018 г.

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s