Мрежата от контакти като кариерен фундамент /уебинар на м. февруари/

В уебинара на м. февруари разглеждаме един често подценяван кариерен ресурс: мрежата от контакти. Как функционира мрежата от контакти и защо тя е важна, особено на етапа на началната и на средната кариера? Как бихме могли да разширим мрежата ни от контакти с помощта на професионалния кариерен консултант? Отговори на тези въпроси и още много, … Прочетете повече Мрежата от контакти като кариерен фундамент /уебинар на м. февруари/

„Тялото като протеза: Флуидната идентичност“ /УЕБИНАР НА М. ЯНУАРИ/

В уебинара на м. януари говорим за това: ⚡ Възможна ли е постоянната идентичност в една епоха на флуидността? ⚡ Какво представлява хиперидентичността и какви са трудностите при нея? ⚡ Защо тялото понякога служи за формирането на идентичността ни и какви са консултативните проекции от това? Приятно слушане! 🎧 https://www.youtube.com/watch?v=648boXGsckE&t=7s

Проект „Съвременни практики в управлението на човешкия капитал, лидерството и предприемачеството“

Създавайки прозрачни, отчетни и творчески организации, представяме теоретико-приложния проект "Съвременни практики в управлението на човешкия капитал, лидерството и предприемачеството" Проектът се реализира от 2016 г. до понастоящем с очакван срок на приключване края на 2023 г. Основните му цел е да проведе проучвания и да свърже теорията за изброените тематични направления с академичната и приложната … Прочетете повече Проект „Съвременни практики в управлението на човешкия капитал, лидерството и предприемачеството“

Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Екзистенциалните фактори като лечебен фактор в груповата психотерапия/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ Категорията „екзистенциални фактори” бе изведена последна. Първоначално Q-сортировката се състоеше от дванадесет основни фактора. Тя бе лаконична, точна, но непълна и нещо в нея не достигаше. Непредставени се оказваха дълбоките … Прочетете повече Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Екзистенциалните фактори като лечебен фактор в груповата психотерапия/

Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Катарзисът като лечебен фактор в груповата психотерапия/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ Както винаги се е предполагало, катарзисът играе важна роля в терапевтичния процес, макар рационалните основания за неговото използване съществено да се различават. От векове пациентите са били принудени сами да … Прочетете повече Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Катарзисът като лечебен фактор в груповата психотерапия/

Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Сплотеността като лечебен фактор в груповата психотерапия“/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ СПЛОТЕНОСТТА КАТО ЛЕЧЕБЕН ФАКТОР В ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ Макар и да обсъждахме лечебните фактори поотделно, те до голяма степен са взаимозависими. Катарзисът и универсалността например се явяват части от един процес. … Прочетете повече Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Сплотеността като лечебен фактор в груповата психотерапия“/

Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс – Междуличностно влияние: групата като социален микрокосмос/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ Свободната интерактивна група с някои структурни ограничения се превръща с времето в микрокосмос за нейните участници. Имам предвид това, че след известно време пациентите започват да взаимодействат с членовете на … Прочетете повече Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс – Междуличностно влияние: групата като социален микрокосмос/

Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Междуличностно влияние – корективен емоционален опит/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ КОРЕКТИВЕН ЕМОЦИОНАЛЕН ОПИТ Описвайки механизма на психоаналитичното лечение през 1946 г., Франц Александър въвежда понятието „корективен емоционален опит”. Той твърди, че основен принцип на лечението се явява това „да се … Прочетете повече Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Междуличностно влияние – корективен емоционален опит/

Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Значение на междуличностните отношения“/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ МЕЖДУЛИЧНОСТНО ВЛИЯНИЕ Междуличностното влияние, както аз го определям, е общ и сложен лечебен фактор, който, бидейки представен в груповата терапия, се явява аналог на такива лечебни фактори в индивидуалната терапия, … Прочетете повече Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Значение на междуличностните отношения“/