РУБРИКА УСПЕШНО РОДИТЕЛСТВО ИЛИ 33 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ВРЪЗКА С ДЕТЕТО (0-7 ГОДИНИ): 19 – ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

В това отношение предимство имат по-големите градове, но все пак навсякъде можете да откриете онези непознати за вас детски площадки, на които децата да се забавляват, а вие като родители да се свържете с тях, водейки ги на ново и вълнуващо за тях място. Веселата площадка-автомобил, пресъздаденият в игрово пространство миниатюрен град с всичките му … Прочетете повече РУБРИКА УСПЕШНО РОДИТЕЛСТВО ИЛИ 33 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ВРЪЗКА С ДЕТЕТО (0-7 ГОДИНИ): 19 – ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ