НОВО ИЗДАНИЕ В БИБЛИОТЕКАТА НА ИНСТИТУТА – „тЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ“, ъРВИН яЛОМ

Изключително горди сме да споделим ново издание в библиотеката на Института - фундаменталният труд на американския психиатър от еврейски произход Ървин Ялом "Теория и практика на груповата психотерапия" . Преводът на книгата е на Силвия Давидова-Иванова, а ръкописът е наличен при поискаване за прочит с некомерсиална, обучителна цел от дата 16.01.2023 г. Обемът на печатното … Прочетете повече НОВО ИЗДАНИЕ В БИБЛИОТЕКАТА НА ИНСТИТУТА – „тЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ“, ъРВИН яЛОМ