365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 8 – Активна аналитична терапия по Щекел

Щекел (Штекель (Stekel W., 1868-1940) е един от най-близките ученици на Фройд (Фрейд, Freud S.). Той получава медицинско образование във Виена, един от неговите педагози е Крафт-Ебинг (Краффт-Эбинг (Krafft-Ebing R.). Щекел изучава психоанализа (психоанализ) у Фройд, постоянен член е на неговия кръжок, в рамките на който се изслушват доклади, провеждат се дискусии. Високата оценка на … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 8 – Активна аналитична терапия по Щекел