365 дни на психотерапията: 36 – Групова аналитична психотерапия по Фулкс

Фулкс (Фулкс, Foulkes S. Н., 1898-1976) изучава психиатрия в Хайделберг, Франкфурт, Мюнхен и Берлин. Сред неговите педагози са Крепелин (Крепелин, Kraepelin E.), Бергман (Бергманн, Bergmann G.), Клайст (Клейст, Kleist K.) — водещи учени на своето време. След като получава медицинското си образование, той прекарва две години в Нервологичния институт във Франкфурт, ръководен от Голдщайн (Голдштейн, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 36 – Групова аналитична психотерапия по Фулкс