Роузи Мартин – „Наблюдение и рефлексия: отреагиране на спомените и формиране на представи за бъдещето (Част 2)

Роузи Мартин – „Наблюдение и рефлексия: отреагиране на спомените и формиране на представи за бъдещето посредством фотографията“ (Част 1)

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова Възгледът като културен феномен  Непрекъснато ни „атакуват” различните възгледи – телевизии, кино, вестници и списания, реклами – и всички те се опитват да формират у нас определена система от значения и образ на света, и да повлияят на нашата представа за реалността и дори на усещането ни за собствено … Прочетете повече Роузи Мартин – „Наблюдение и рефлексия: отреагиране на спомените и формиране на представи за бъдещето посредством фотографията“ (Част 1)