Теми, рефлексии и препоръки за практиката от приложна световна конференция по управление на човешкия капитал – FORWARD (Март 2023)