365 дни на психотерaпията: 351 – Лабораторен тренинг

ЛАБОРАТОРНЫЙ ТРЕНИНГ (активно социално обучение) (активное социальное обучение). Това е комплексно социално-диалектично направление, ориентирано към широх кръг различни сфери на социалната практика, което използва различни форми и методи за активно психологично и социално-психологично въздействие с цел развиване у хората на знания, умения и навици за по-ефективно социално функциониране, за повишаване на психологичната култура, за оптимизиране … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 351 – Лабораторен тренинг

365 дни на психотерапията: 260 – Тренинг за себеутвърждаване

Един от методите на поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия), близък до тренинга (тренинг) в увереност в себе си. Възниква на базата на рефлекторната терапия на Селтър (рефлекторной терапии Сэлтер, Salter A.). Авторът предполага, че у хората, неуверени в себе си, потиснатостта възниква в процеса на учене (научение), когато на те биват наказвани за тяхното нежелателно, неадаптивно … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 260 – Тренинг за себеутвърждаване

365 дни на психотерапията: 259 – Тренинг за повишаване на чувството на увереност в себе си

Един от психотерапевтичните методи, принадлежащ на поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия). Фенстерхайм (Фенстергейм, Fensterheim H.), автор на книгата „Не казвай ‘да’, когато искаш да кажеш ‘не’ («Не говори "да", когда хочешь сказать "нет"»), поведенчески психотерапевт и психолог, смята, че тренингът (тренинг), спомагащ за повишаване на чувството за увереност в себе си, се основава на 2 прeдпоставки: … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 259 – Тренинг за повишаване на чувството на увереност в себе си