„Танце-двигателната психотерапия: същност, функции, приложно поле“ /уебинар по проект/

https://www.youtube.com/watch?v=CKWKUzWW8hA&t=9s

Проект „танце-двигателната психотерапия в подкрепа на общността“

В стремежа си да изградим една напълно прозрачна, ефективна и иновативна практика, споделяме, че продължава работата по два теоретико-емпирични проекта в ИЛОЕ, единият от които е: "Танце-двигателната психотерапия в подкрепа на общността" - DNCMOV-IPOE-1723 с ръководител и експерт д-р Силвия Давидова-Иванова, със собствено финансиране. Проектът се реализира в периода 2017-2023 г. и в него към … Прочетете повече Проект „танце-двигателната психотерапия в подкрепа на общността“