365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 7 – Активна регулация на тонуса по Стоквис

Модификация на автогенната тренировка (аутогенная тренировка), при която отпускането на определени мускулни групи става нейна самостоятелна цел. Показаниe за прилагането на метода, по мнение на Стоквис (Стоквис, Stokvis), е невротичната симптоматика (без признаци на невротично развитие на личността). Стоквис допуска, че продължителната концентрация на вниманието върху мускулите предизвиква тяхното непроизволно напрягане, ето защо продължителността на … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 7 – Активна регулация на тонуса по Стоквис