Средната кариера – възход или падение? /уебинар на м. април/

В уебинара на м. април разглеждаме все по-значимата тема в управлението на кариерата - етапа на средната кариера. Защо средната кариера може да бъде наречена "възможната мечта" по думите на американския психолог Хари Левинсън и за кого тя би могла да бъде възход, а за кого падение? Кои са ключовите ресурси на кариерата и по … Прочетете повече Средната кариера – възход или падение? /уебинар на м. април/