365 дни на психотерапията: 348 – Конструктивен спор

Една от методиките на съпружеската психотерапия (супружеская психотерапия) е К. С.  (Kratochvil S., 1991), който, на свой ред, се явява модификация на прийома „честна борба” (( «честная борьба» (Bach G., Wygen P., 1969)). Същността на методиката се заключава в това, че на съпрузите се предоставя възможност открито и нетравматично да обменят информация за наличните у … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 348 – Конструктивен спор