365 дни на психотерапията: 5 – Активно самовнушение по Ромен

Методика, разработена от А. С. Ромен (А. С. Ромен, 1967), която включва два етапа на обучение. На първия етап болните се обучават да предизвикват произволно у себе си състояние на покой. За тази цел се използват упражнения за напрягане и отпускане на мускулите, дихателни упражнения, словесни формули за самовнушение (самовнушение) и образни представи. Така се … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 5 – Активно самовнушение по Ромен