Пясъчната терапия – не просто игра в пясъка

/Из „Теория и практика арт-терапии“, с. 202-203, превод – Силвия Давидова-Иванова/ Пясъчната терапия също може да се разглежда като един от аналозите на предметната скулптура и работата с обекти. Въпреки че тази техника има комплексен характер и в много случаи е свързана със създаване на разнообразни пясъчни форми (Штейнхардт, 2001), значителна част от работата е свързана … Прочетете повече Пясъчната терапия – не просто игра в пясъка