Постмодернизъм и арт-терапия (Част 3)

Пърформансът често се свързва с излизане извън пределите на експозиционното пространство и преодоляване на тази граница, която отделя изкуството от живота. Това налага преди използването му в арт-терапевтичната практика, да се обсъдят традиционното определение на границите на психотерапевтичното пространство. Излизането извън пределите на арт-терапевтичния кабинет или студио може да означава продължаване на работата в градска … Прочетете повече Постмодернизъм и арт-терапия (Част 3)

Постмодернизъм и арт-терапия (част 2)

Освен това, в отличие от традиционното сценично изкуство, пърформансът се изпълнява не в съответствие с предварително известен сценарий, в повечето случаи има спонтанен характер и е свързан с контекста на действието. Пърформансът е пространство на реални жизнени процеси и отношения, той е “отворена система”, подложена на въздействието на различни слабопредсказуеми фактори. В същото време пърформансът … Прочетете повече Постмодернизъм и арт-терапия (част 2)

Постмодернизъм и арт-терапия (част 1)

/Из „Теория и практика арт-терапии“ с автор Александр Копытин – превод Силвия Давидова-Иванова/ Във връзка с нееднократното използване на понятията “пърформанс” и “инсталация” в предходните раздели на книгата, е важно да уточним техния смисъл. Приложението на пърформанса и инсталацията отразява стремежа на терапевтите да включат в своята практика форми и стратегии от постмодернисткото изкуство. Освен … Прочетете повече Постмодернизъм и арт-терапия (част 1)