„Могъщество и покорство: за лидерските битки в интимните отношения“ (уебинар на м. февруари)

В традиционния месечен уебинар говорим за любовта и отношенията в особен тип двойки: тези с лидерски психологически профил. Макар и редки, тези двойки се оказват особено интересни за изследователи и практици предвид голямото количество психична енергия, която носят в себе си страстните натури, включени в тях. И така, кои са основните предизвикателства в двойките между … Прочетете повече „Могъщество и покорство: за лидерските битки в интимните отношения“ (уебинар на м. февруари)

„Психотерапевтична енциклопедия“ – нова книга в библиотеката на Института

Убедена съм, че качествена психологическа и психотерапевтична подкрепа в България ще има, ако има цялостна реформа в тези области (специалистите знаят чудесно за какво говоря), но междувременно все пак можем да понаправим нещичко (не че не се разчита точно това, но...). Водена от това убеждение и от вярването, че добри специалисти ставаме и сме, не … Прочетете повече „Психотерапевтична енциклопедия“ – нова книга в библиотеката на Института

365 дни на психотерапията: 365 – Психотерапевтичен цикъл

Действие, което започва, продължава и завършва. Това понятие се използва в терминологията на компютърното програмиране. То описва едно завършено действие или набор от команди, особено повтарящите се такива. По-голяма част от психотерапевтичните техники представляват сами по себе си цикли. Техниката започва при определени обстоятелства, тя се състои от определени стъпки или действия и съществуват определени … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 365 – Психотерапевтичен цикъл

365 дни на психотерапията: 361 – Механизми на лечебното действие на психотерапията

Един от първите опити за изучаване и анализ на М. Н. Л. Д. Н. Г. П. принадлежи на Корсини и Роузънберг (Корзини и Роузънберг (Corsini R. J., Rosenberg B., 1955). Разграничават се три основни пътя за изследване на М. Н. Л. Д. Н. Г. П.: беседата с пациентите, преминали курс на групова психотерапия (групповая психотерапия); … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 361 – Механизми на лечебното действие на психотерапията

365 дни на психотерапията: 354 – Медиаторна (опосредствана) психотерапия по Гарднър

МЕДИАТОРНАЯ (ОПОСРЕДОВАННАЯ) ПСИХОТЕРАПИЯ ГАРДНЕРА (training of psychotherapeutic mediators, mediatoren training). Предложена е от Гарднър  (Гарднер, Gardner J. М.) през 1973 г. Психотерапевтът използва за осъществяването на лечебните мероприятия друго лице (често родителите, съпруг/ата или роднина). При подбора на медиатора се отчитат предпочитанията на пациента. Подготовката на медиатора съчетава излагането пред него на психотерапевтична теория и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 354 – Медиаторна (опосредствана) психотерапия по Гарднър

365 дни на психотерапията: 352 – Лингвистичен подход в психотерапията

Л. П. В. П. има като цяло хуманистична насоченост. Методологична база на Л. П. В. П., както и на метода на вербалната митологизация на личността (вербальная мифологизация личности), се явява сугестивната лингвистика – раздел на психолингвистиката, разработен от И. Ю. Черепанова (1986 – 1997). Л. П. В. П. генетично е свързан с метода на вербалната … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 352 – Лингвистичен подход в психотерапията

365 дни на психотерапията: 349 – Телесно-ориентирана психотерапия

Нееднозначно разбирано направление на психотерапията, цел на което се явява промяната на психичното функциониране на човека с помощта на ориентирани към тялото методически прийоми. Отсъствието на стройна теория, на ясно разбиране на въздействието и на принципите за прилагане на телесно-ориентираните техники водят към необосновано разширяване на границите на Т.О.П. Понастоящем са описани най-малко 15 различни … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 349 – Телесно-ориентирана психотерапия

365 дни на психотерапията: 344 – Катартическа психотерапия

Под този термин се обединяват психотерапевтичните методи, които използват в качеството на принцип на лечебната техника катарзисът (катарсис) – отреагиране, абреакция  (Атанасов Ат., 1990). Периодът на научното изследване на К. П. обикновено се свързва с името на Фройд (Фрейд, Freud S.). Около 1880 г. Той започва своята работа съвместно с Бройер (Брейер, Breuer J.),  и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 344 – Катартическа психотерапия

365 дни на психотерапията: 340 – Интензивен психотерапевтичен живот по Алексейчик

Методика, разработена от литовския психотерапевт Алексейчик ((Алексейчик, Alekseicik A. E.)) за организация на терапевтични общности в психотерапевтичните отделения и на групова психотерапия (групповая психотерапия) при пациенти с неврози и с други гранични разстройства. И. Т. Ж, П. А. е ярък пример за еклектична психотерапия (еклектическая психотерапия), която съчетава прийомите на гещалт-терапията (гештальт-терапия) и психодрамата (психодрама), … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 340 – Интензивен психотерапевтичен живот по Алексейчик

365 дни на психотерапията: 339 – Интензивна психотерапия по Фром-Райхман

Основана е на психоаналитичната теория на Фройд (Фрейд, Freud S.) и с психоаналитично-ориентираните концепции на неговите последователи, в частност на тези на интерперсоналната психотерапия на Съливан (интерперсональная психотерапия Салливана, Sullivan H. S., 1953). Принципите на интензивната психотерапия са формулирани от Фром-Райхман (Фромм-Райхманн, Fromm-Reichmann F., 1951) в резултат на многогодишния опит в прилагането на тази концепция … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 339 – Интензивна психотерапия по Фром-Райхман