Психолозите са по-болни от пациентите си

Подобно заявление едва ли може да удиви някого. Но, моля кажете, на кого още в детството ще му хрумне да се вглежда в себе си или в околните? Защо ще му е нужно, ако всичко си е добре и така? Обикновено това желание (да надникваш в себе си или в някой друг) се появява, ако … Прочетете повече Психолозите са по-болни от пациентите си

ДВА ПОДХОДА КЪМ ТЯЛОТО

Автор: Аглая Датешидзе, Руска федерация, лекар-психиатър, танце-двигателен психотерапевт Оригинално заглавие: Два подхода к телу Източник: https://www.facebook.com/aglaya.dateshidze Извлечено на 31.11.2017 г. Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова, психолог Когато работя с тялото, често срещам хора, които са завладяни от влиянието на съвременната култура и отделят тялото от себе си, виждайки в него нерешен проблем и източник … Прочетете повече ДВА ПОДХОДА КЪМ ТЯЛОТО

Високата самооценка при децата: повече топлота вместо щедри похвали

Източник: Eddie Brummelman, Sander Thomaes. How Children Construct Views of Themselves: A Social-Developmental Perspective. Child Development, 2017; DOI: 10.1111/cdev.12961 /издание на Амстердамския университет/ Извлечено от: ScienceDaily. ScienceDaily, 28 September 2017. Превод: Силвия Давидова-Иванова, 05.10.2017 г. Как конструират децата образа за самите себе си и за мястото си в света? Социалните взаимоотношения на децата изглежда са от критично значение. … Прочетете повече Високата самооценка при децата: повече топлота вместо щедри похвали

„Психолозите трябва да бъдат изолирани от хората“ – интервю с психотерапевта Владимир Леви

За по-старото поколение, Владимир Леви едва ли се нуждае от каквото и да било представяне. Неговите книги („Нестандартното дете“, „Разговор в писма“, „Изкуството да общуваме“ и мн. др.) бяха особено популярни преди 15-20 г. и в тях на достъпен език се обясняваха азбучни психологични и психотерапевтични понятия и техники. Като допълнение – на един много … Прочетете повече „Психолозите трябва да бъдат изолирани от хората“ – интервю с психотерапевта Владимир Леви