365 дни на психотерапията: 364 – Морено

МОРЕНО Джекоб Леви (Moreno J. L, 1892-1974). Автор на психодрамата (психодрама), метод за групова психотерапия (групповая психотерапия). Роден е в Румъния, получава образованието си във Виена, където през 1917 г. защитава дисертация. От 1919 г. до 1927 г. работи като психиатър в Австрия, формулира принципте на груповата психотерапия, основани на социометрията, на изучаването на междуличностните … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 364 – Морено

Дидие Анзие – Техники на психоаналитичната психодрама (Из „Психоаналитична психодрама за деца“)

Превод: Силвия Давидова-Иванова Интервенциите на психодраматиста (водещия на този тип терапевтични сесии – бел. прев.) в психоаналитичната психодрама са основно в три посоки: терапевтът да изясни в присъствието на детето какъв е поводът за консултацията, да разкаже за техниката на психодрамата и да помогне на детето на намери своята тема и да навлезе в пространството на … Прочетете повече Дидие Анзие – Техники на психоаналитичната психодрама (Из „Психоаналитична психодрама за деца“)