365 дни на психотерапията: 346 – Класическа психоанализа

С този термин се обозначава: 1) направление в дълбинната психология, което разглежда безсъзнателното в качеството му на детерминанта на развитието и на функционирането на личността; 2) психотерапевтична система, в основата на която лежи разкриването на особеностите на човешките преживявания и действия, обусловени от неосъзнавани мотиви. В своя труд „Аз и То” («Эго и Ид»), Фройд … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 346 – Класическа психоанализа

365 дни на психотерапията: 272 – Психоанализа

Психотерапевтичен метод, разработен от Фройд (Фрейд,  Freud S.). Основополагащото понятие, което обединява възгледите на Фройд с тези на Адлер (Адлер, Adler А.) и Юнг (Юнг, Jung C. G.), а също и с неопсихоаналитиците (вж Неопсихоанализ), се явява представата за безсъзнателните психични процеси и използваните за техния анализ психотерапевтични методи. П. (вж Класическа психоанализа/классический психоанализ) включва … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 272 – Психоанализа