Фундаментите на танце-двигателната терапия – постмодерният танц

През 30-те и 40-те години на XX век особено ярко развитие демонстрират характеристики на модерния танц като задълбочена психологичност и драматична напрегнатост. Против тази тенденция въстава новото поколение балетни дейци. Мерс Кънингъм, Ерик Хоукинс, Алвин Николайс, Пол Тейлър, Анна Соколоу и др. създават нов тип танц, свободен както от рефлексии, така и от изобразителноста на … Прочетете повече Фундаментите на танце-двигателната терапия – постмодерният танц