Манифест на слабостта

Мисля си защо някои състояния се поощряват от човешкото общество, а други не. Приемливо е да бъдеш добър, радостен и здрав. И никак не е добре да бъдеш тъжен, безпомощен или изгубен. Някои чувства се смятат за негативни, не защото е вредно да ги преживяваш, а защото е трудно да бъдат преживени както от самия … Прочетете повече Манифест на слабостта