Фундаментите на танце-двигателната терапия: модерният танц

Навлизането в XX век вълнува умовете и телата. Индустриализацията, скоростта и технологичното обновление бързо стават всеобща реалност и се преплитат в особено възбуждаща смес. Това е преход към друга цивилизация. Красива епоха... Наричат я „танц в гърлото на вулкана”. Тя е своеобразна прелюдия към световната война, която ще преобърне традициите и ще ускори прехода към … Прочетете повече Фундаментите на танце-двигателната терапия: модерният танц