365 дни на психотерапията: 353 – Логотерапия

Представлява психотерапевтичен метод, създаден от Франкъл (Frankl V. Е.) (древногр. logos —  смисъл) и същевременно метод за екзистенциален анализ — сложна система от философски, психологически и медицински възгледи относно природата и същността на човека, механизмите на развитие на личността в норма и патология и относно възможностите за корекция на аномалиите в развитието на личността. Логотерапията, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 353 – Логотерапия