Споделено: Защо личностната ефективност е от такова значение и как да я повишим успешно

Личност – по своята същност, това представлява самия човек със специфичния му и неповторим начин, по който извършва своето адаптиране към средата, която го заобикаля. Според науката Психология, фундаменталните елементи, създаващи и развиващи цялостната личност на Аз-а, биват следните: общуване, език, развитие на ума, способности, интелект и самопознание. Но въпреки това, знаем ли със сигурност кои сме? Умеем ли да … Прочетете повече Споделено: Защо личностната ефективност е от такова значение и как да я повишим успешно