365 дни на психотерапията: 352 – Лингвистичен подход в психотерапията

Л. П. В. П. има като цяло хуманистична насоченост. Методологична база на Л. П. В. П., както и на метода на вербалната митологизация на личността (вербальная мифологизация личности), се явява сугестивната лингвистика – раздел на психолингвистиката, разработен от И. Ю. Черепанова (1986 – 1997). Л. П. В. П. генетично е свързан с метода на вербалната … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 352 – Лингвистичен подход в психотерапията