365 дни на психотерапията: 49 – Клинични основи на психотерапията

Най-общо може да се говори за две клинични предпоставки на широкото и ефективно приложение на психотерапията. На първо място, това е прякото използване на нейното лечебно действие при широк кръг заболявания, в етиопатогенезата на които психичния фактор играе определяща (неврозите) или много съществена роля (други гранични състояния, психосоматични разстройства и пр.). Втората предпоставка е лечебно-профилактичното … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 49 – Клинични основи на психотерапията