Неврозите: рекалкати обяснява лакан (уебинар)

https://www.youtube.com/watch?v=YZuwWTu_To0