365 дни на психотерaпията: 337 – Индивидуална психотерапия

В И. П. в качеството на основен инструмент за лечебно въздействие встъпва психотерапевтът, а психотерапевтичният процес протича в диадата лекар-пациент. В организационен аспект, И. П. се различава от груповата (където като инструмент за лечебното въздействие встъпва и психотерапевтичната група/психотерапевтическая группа), колективната и семейната психотерапия (семейная психотерапия). На практика И. П. се използва в рамките на … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 337 – Индивидуална психотерапия