Проект „жЕНСКИТЕ КАРИЕРИ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“

Продължаваме да изгражаме една напълно прозрачна, ефективна и иновативна практика и споделяме, че продължава работата по два теоретико-емпирични проекта в ИЛОЕ, вторият от които е: "Женските кариери: предизвикателства и перспективи" -FEMCAR-IPOE-1723 с ръководител и експерт д-р Силвия Давидова-Иванова, със собствено финансиране. Проектът се реализира в периода 2017-2023 г. и в него към момента са приключили … Прочетете повече Проект „жЕНСКИТЕ КАРИЕРИ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“