КАК ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ДЕЦАТА МОЖЕ ДА ПРОВАЛИ ЦЕЛИЯ ИМ ЖИВОТ

Ако всекидневно казвате на детето „Що за мърляч си!”, то едва ли ще разтребва с желание дори и в живота си на възрастен. А наричаната от дете „егоистка”, в някакъв момент ще каже: „Да, аз мисля само за себе си, и какво още?”. Семейният психолог Катерина Дьомина ще разкаже повече защо не бива да се … Прочетете повече КАК ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ДЕЦАТА МОЖЕ ДА ПРОВАЛИ ЦЕЛИЯ ИМ ЖИВОТ