Автентичното движение на Джоан Чодороу /Из „Трите гранд дами на автентичното движение“/

Юнгианският аналитик Джоан Чодороу също е с особен принос в развитието на метода Автентично движение. Тя смята Автентичното движение за двигателна форма на „активното въображение”, една от техниките на аналитичната терапия. Джоан Чадороу се обучава при пионерите на танце-двигателната терапия Труди Шууп и Мери С. Уайтхаус, а също така завършва Института К. Г. Юнг в … Прочетете повече Автентичното движение на Джоан Чодороу /Из „Трите гранд дами на автентичното движение“/