НОВО ИЗДАНИЕ В БИБЛИОТЕКАТА НА ИНСТИТУТА – „тЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ“, ъРВИН яЛОМ

Изключително горди сме да споделим ново издание в библиотеката на Института - фундаменталният труд на американския психиатър от еврейски произход Ървин Ялом "Теория и практика на груповата психотерапия" . Преводът на книгата е на Силвия Давидова-Иванова, а ръкописът е наличен при поискаване за прочит с некомерсиална, обучителна цел от дата 16.01.2023 г. Обемът на печатното … Прочетете повече НОВО ИЗДАНИЕ В БИБЛИОТЕКАТА НА ИНСТИТУТА – „тЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ“, ъРВИН яЛОМ

Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Екзистенциалните фактори като лечебен фактор в груповата психотерапия/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ Категорията „екзистенциални фактори” бе изведена последна. Първоначално Q-сортировката се състоеше от дванадесет основни фактора. Тя бе лаконична, точна, но непълна и нещо в нея не достигаше. Непредставени се оказваха дълбоките … Прочетете повече Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Екзистенциалните фактори като лечебен фактор в груповата психотерапия/

Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Катарзисът като лечебен фактор в груповата психотерапия/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ Както винаги се е предполагало, катарзисът играе важна роля в терапевтичния процес, макар рационалните основания за неговото използване съществено да се различават. От векове пациентите са били принудени сами да … Прочетете повече Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Катарзисът като лечебен фактор в груповата психотерапия/

Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Сплотеността като лечебен фактор в груповата психотерапия“/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ СПЛОТЕНОСТТА КАТО ЛЕЧЕБЕН ФАКТОР В ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ Макар и да обсъждахме лечебните фактори поотделно, те до голяма степен са взаимозависими. Катарзисът и универсалността например се явяват части от един процес. … Прочетете повече Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Сплотеността като лечебен фактор в груповата психотерапия“/

Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс – Междуличностно влияние: групата като социален микрокосмос/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ Свободната интерактивна група с някои структурни ограничения се превръща с времето в микрокосмос за нейните участници. Имам предвид това, че след известно време пациентите започват да взаимодействат с членовете на … Прочетете повече Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс – Междуличностно влияние: групата като социален микрокосмос/

Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Междуличностно влияние – корективен емоционален опит/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ КОРЕКТИВЕН ЕМОЦИОНАЛЕН ОПИТ Описвайки механизма на психоаналитичното лечение през 1946 г., Франц Александър въвежда понятието „корективен емоционален опит”. Той твърди, че основен принцип на лечението се явява това „да се … Прочетете повече Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Междуличностно влияние – корективен емоционален опит/

Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Значение на междуличностните отношения“/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ МЕЖДУЛИЧНОСТНО ВЛИЯНИЕ Междуличностното влияние, както аз го определям, е общ и сложен лечебен фактор, който, бидейки представен в груповата терапия, се явява аналог на такива лечебни фактори в индивидуалната терапия, … Прочетете повече Ървин Ялом „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс: Значение на междуличностните отношения“/

Ървин Ялом: „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс – Развитие на социализиращи техники/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИЗИРАЩИТЕ ТЕХНИКИ Социалното учене – развиването на основни навици за общуване – е лечебен фактор, който действа във всички терапевтични групи, макар това какво именно общуване да се … Прочетете повече Ървин Ялом: „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс – Развитие на социализиращи техники/

Ървин Ялом: „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс – Корективен анализ на влиянието на родителското семейство/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ КОРЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА РОДИТЕЛСКОТО СЕМЕЙСТВО Всички пациенти без изключение идват в груповата терапия със своята история и с негативен опит от най-висш порядък, придобит от тях в първата … Прочетете повече Ървин Ялом: „Теория и практика на груповата психотерапия“ /Откъс – Корективен анализ на влиянието на родителското семейство/

Ървин ялом: „ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ“ /ОТКЪС – СЪОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ СЪОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В този раздел съм включил дидактично обучение, отнасящо се до психичното здраве, психичните заболявания и общата психодинамика, получавано от терапевта, а също така съвети, внушения, помощ за … Прочетете повече Ървин ялом: „ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ“ /ОТКЪС – СЪОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ/