„Изследване и развитие на семейните връзки с метода на генограмата“ /уебинар на м. март/

В уебинара на м. март се спираме на една особено мощна, набираща скорост в практиката на семейните консултанти и терапевти, техника - тази на генограмата. Създадена през 2008 г. от американския семеен арт-терапевт и преподавател в Антиохийския университет Джанис Хошино (Janis Hoshino), техниката 🔴създава подходяща игрова ситуация, 🔴 впечатлява с възможностите си за вариативност в … Прочетете повече „Изследване и развитие на семейните връзки с метода на генограмата“ /уебинар на м. март/