365 дни на психотерапията: 4 – Активно-комплексна психотерапия по Волгеши

Основана е на учението на И. И. Павлов (Павлов) и К. М. Биков (К. М. Быков) за регулиращата дейност на кората на главния мозък и за условните рефлекси, образувани от рецепторите на вътрешните органи. Изхождайки от тези теоретични положения, от резултатите, получени в експериментални изследвания и от собствената му лекарска практика, Волгеши (Вольгеши (Volgyesi F. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 4 – Активно-комплексна психотерапия по Волгеши