НОВО! ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРАНИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕХНИКИ

Есента е чудесно време да обогатим библиотеката на Института с ново преводно издание - "Телесно-ориентирани арт-терапевтични техники" на доайена на руската арт-терапия Александър Копитин и неговата колега от Шотландия Бевърли О'Корт. Авторите ни запознават с чудесни техники за арт-терапевтична работа през тялото. Книгата е с обем 135 с., изходният й език е руски, а в … Прочетете повече НОВО! ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРАНИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕХНИКИ

Творческа работилница „Мандалата на живота“

Знаем, че е горещо лято, след което обаче идват малко по-унилите есенни дни, които бихте могли да използвате за едно уютно пътешествие навътре към себе си в доверително и безопасно пространство. И така, ако желаете: --- да навлезете дълбоко в себе си и откриете неподозирани до момента прозрения за Вас самите; --- да изградите доверителни … Прочетете повече Творческа работилница „Мандалата на живота“

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 22 – Арт-терапия

Изучаването на арт-терапията започва през 20-те години на XX век с фундаменталния труд на Принцхорн (Prinzhorn H., 1922). В Русия през 1926 г. излиза първата монография, посветена на А. – книгата на П. И. Карпов „Творчеството на душевноболните и неговото влияние върху развитието на науката и техниката” (Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 22 – Арт-терапия

Постмодернизъм и арт-терапия (Част 3)

Пърформансът често се свързва с излизане извън пределите на експозиционното пространство и преодоляване на тази граница, която отделя изкуството от живота. Това налага преди използването му в арт-терапевтичната практика, да се обсъдят традиционното определение на границите на психотерапевтичното пространство. Излизането извън пределите на арт-терапевтичния кабинет или студио може да означава продължаване на работата в градска … Прочетете повече Постмодернизъм и арт-терапия (Част 3)

Постмодернизъм и арт-терапия (част 2)

Освен това, в отличие от традиционното сценично изкуство, пърформансът се изпълнява не в съответствие с предварително известен сценарий, в повечето случаи има спонтанен характер и е свързан с контекста на действието. Пърформансът е пространство на реални жизнени процеси и отношения, той е “отворена система”, подложена на въздействието на различни слабопредсказуеми фактори. В същото време пърформансът … Прочетете повече Постмодернизъм и арт-терапия (част 2)

Finger paint – рисуването с пръсти като метод в детската терапия

 Рисуването с пръсти е форма на експресивно поведение, която може да разкрие значими личностни характеристики. Това е типично както за този тип рисуване, така и за други форми на художествено себеизразяване. Особеното на тази експресивна форма обаче е в това, че тя дава възможност на децата да се избавят от потиснатостта, да преодолеят страховете си … Прочетете повече Finger paint – рисуването с пръсти като метод в детската терапия

Пясъчната терапия – не просто игра в пясъка

/Из „Теория и практика арт-терапии“, с. 202-203, превод – Силвия Давидова-Иванова/ Пясъчната терапия също може да се разглежда като един от аналозите на предметната скулптура и работата с обекти. Въпреки че тази техника има комплексен характер и в много случаи е свързана със създаване на разнообразни пясъчни форми (Штейнхардт, 2001), значителна част от работата е свързана … Прочетете повече Пясъчната терапия – не просто игра в пясъка

Мултимодален подход в невербалната арт-терапия

/Фрагмент из „Теория и практика арт-терапии“, автор: А. И. Копытин, превод от руски език: Силвия Давидова/ Както вече отбелязахме, груповите феномени, свързани с изменението на различни способи за общуване и прилагането на различни форми на творческо себеизразяване в отделните етапи на арт-терапевтичните сесии, са най-нагледни при използването на интерактивната групова арт-терапия. Това, в частност, се … Прочетете повече Мултимодален подход в невербалната арт-терапия

Постмодернизъм и арт-терапия (част 1)

/Из „Теория и практика арт-терапии“ с автор Александр Копытин – превод Силвия Давидова-Иванова/ Във връзка с нееднократното използване на понятията “пърформанс” и “инсталация” в предходните раздели на книгата, е важно да уточним техния смисъл. Приложението на пърформанса и инсталацията отразява стремежа на терапевтите да включат в своята практика форми и стратегии от постмодернисткото изкуство. Освен … Прочетете повече Постмодернизъм и арт-терапия (част 1)