365 дни на психотерапията: 3 – Активни методи за подготовка на психотерапевтите

Активните методи за обучение през последните години започват да заемат все по-съществено място в подготовката на специалистите в най-различни области от обществената практика. Базовата подготовка в областта на психотерапията включва теоретични и практически аспекти — лекционни курсове, семинарни и практически занятия, а също така използване на активни методи за обучение. Същинските практически занятия предполагат участието … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 3 – Активни методи за подготовка на психотерапевтите