365 дни на психотерапията: 2 – Активиращ принцип в психотерапията

Проблемът за активността на човека винаги е свързан с неговите волеви качества, с нивото на неговото съзнателно отношение към действителността. За руската психотерапия предходните десетилетия бе особено характерно утвърждаването на активиращата психотерапия (Лебединский М. С., 1971) (вж Биопсихотерапия по Консторум, Активна психотерапия по Иванов//Биопсихотерапия по Консторуму, Активная психотерапия по Иванову). Задачата на психотерапията е да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 2 – Активиращ принцип в психотерапията