365 дни на психотерапията: 1- Автологокатарзис на Атанасов

Съвременните общодостъпни методи за запис на звука и на изображенията стремително се внедряват в психотерапията. Все още обаче не е оценено тяхното значение за ускоряване на отреагирането. Атанасов (Атанасов Ат., 1990) използва магнитофон с цел да създаде дразнители за „инсценировка”. Установява се, че колкото повече дразнителят наподобява поведението на болния, преживял психотравма, толкова по-жива е … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 1- Автологокатарзис на Атанасов