СЕДЕМТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ. ЧАСТ 7: ДВИЖЕНИЯ, ИДВАЩИ ОТ ПЪРВИЧНОТО БЕЗСЪЗНАТЕЛНО.

Всяко късче кожа под дрехите ни чака момента да покаже своето истинско лице, всеки мускул очаква да му се даде възможност да види и да вдиша малко въздух, да следва вятъра, светлината и тъмнината.                                           … Прочетете повече СЕДЕМТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ. ЧАСТ 7: ДВИЖЕНИЯ, ИДВАЩИ ОТ ПЪРВИЧНОТО БЕЗСЪЗНАТЕЛНО.

СЕДЕМТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ. ЧАСТ 6: ДВИЖЕНИЯ, ИДВАЩИ ОТ КОЛЕКТИВНОТО БЕЗСЪЗНАТЕЛНО.

Всяко късче кожа под дрехите ни чака момента да покаже своето истинско лице, всеки мускул очаква да му се даде възможност да види и да вдиша малко въздух, да следва вятъра, светлината и тъмнината.                                           … Прочетете повече СЕДЕМТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ. ЧАСТ 6: ДВИЖЕНИЯ, ИДВАЩИ ОТ КОЛЕКТИВНОТО БЕЗСЪЗНАТЕЛНО.

СЕДЕМТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ. ЧАСТ 5: ДВИЖЕНИЯ, ИДВАЩИ ОТ ПЕРИНАТАЛНИЯ ОПИТ.

Всяко късче кожа под дрехите ни чака момента да покаже своето истинско лице, всеки мускул очаква да му се даде възможност да види и да вдиша малко въздух, да следва вятъра, светлината и тъмнината. Й. Бергмарк Откъде се поражда движението? Откъде произхожда импулсът? Какъв може да бъде той? Ако движението се определя не от външни … Прочетете повече СЕДЕМТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ. ЧАСТ 5: ДВИЖЕНИЯ, ИДВАЩИ ОТ ПЕРИНАТАЛНИЯ ОПИТ.

СЕДЕМТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ. ЧАСТ 4: ДВИЖЕНИЯ, ИДВАЩИ ОТ ИНТЕРСУБЕКТИВНОТО БЕЗСЪЗНАТЕЛНО.

Всяко късче кожа под дрехите ни чака момента да покаже своето истинско лице, всеки мускул очаква да му се даде възможност да види и да вдиша малко въздух, да следва вятъра, светлината и тъмнината.                                           … Прочетете повече СЕДЕМТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ. ЧАСТ 4: ДВИЖЕНИЯ, ИДВАЩИ ОТ ИНТЕРСУБЕКТИВНОТО БЕЗСЪЗНАТЕЛНО.

СЕДЕМТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ. ЧАСТ 3: ДВИЖЕНИЯ, ИДВАЩИ ОТ ЛИЧНОТО БЕЗСЪЗНАТЕЛНО.

Всяко късче кожа под дрехите ни чака момента да покаже своето истинско лице, всеки мускул очаква да му се даде възможност да види и да вдиша малко въздух, да следва вятъра, светлината и тъмнината.                                           … Прочетете повече СЕДЕМТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ. ЧАСТ 3: ДВИЖЕНИЯ, ИДВАЩИ ОТ ЛИЧНОТО БЕЗСЪЗНАТЕЛНО.

Седемте източници на движение. Част 2: Движения, идващи от Егото.

Всяко късче кожа под дрехите ни чака момента да покаже своето истинско лице, всеки мускул очаква да му се даде възможност да види и да вдиша малко въздух, да следва вятъра, светлината и тъмнината. Й. Бергмарк Откъде се поражда движението? Откъде произхожда импулсът? Какъв може да бъде той? Ако движението се определя не от външни … Прочетете повече Седемте източници на движение. Част 2: Движения, идващи от Егото.

Седемте източници на движението – част 1

 Всяко късче кожа под дрехите ни чака момента да покаже своето истинско лице, всеки мускул очаква да му се даде възможност да види и да вдиша малко въздух, да следва вятъра, светлината и тъмнината. Й. Бергмарк Откъде се поражда движението? Откъде произхожда импулсът? Какъв може да бъде той? Ако движението се определя не от външни … Прочетете повече Седемте източници на движението – част 1

Автентичното движение на Джоан Чодороу /Из „Трите гранд дами на автентичното движение“/

Юнгианският аналитик Джоан Чодороу също е с особен принос в развитието на метода Автентично движение. Тя смята Автентичното движение за двигателна форма на „активното въображение”, една от техниките на аналитичната терапия. Джоан Чадороу се обучава при пионерите на танце-двигателната терапия Труди Шууп и Мери С. Уайтхаус, а също така завършва Института К. Г. Юнг в … Прочетете повече Автентичното движение на Джоан Чодороу /Из „Трите гранд дами на автентичното движение“/

Автентичното движение на Джанет Адлер /Из „Трите гранд дами на автентичното движение“/

Една от ученичките на Уайтхаус - Джанет Адлер, развива подхода на първата и през 1981 г. основава Институт „Мери Старкс Уайтхаус”. Именно тя предлага да се използва термина „Автентично движение” не само за описание на определено качество на движението, но и като название на цялата дисциплина. Вярно е, че по-късно Адлер си признава, че така … Прочетете повече Автентичното движение на Джанет Адлер /Из „Трите гранд дами на автентичното движение“/

Автентичното движение на Мери Старкс Уайтхаус /Из „Трите гранд дами на автентичното движение“/

Трите гранд дами на автентичното движение: Мери Старкс Уайтхаус, Джанет Адлер и Джоан Чодороу Автентичното движение води началото си от три майки-основателки, три открояващи се жени, всяка от които има неоценим принос в полагането на основите, в развитието и разбирането на тази практика. Това са американките Мери Старк Уайтхаус, Джанет Адлер и Джоан Чодороу. Мери … Прочетете повече Автентичното движение на Мери Старкс Уайтхаус /Из „Трите гранд дами на автентичното движение“/