Средната кариера – възход или падение? /уебинар на м. април/

В уебинара на м. април разглеждаме все по-значимата тема в управлението на кариерата - етапа на средната кариера. Защо средната кариера може да бъде наречена "възможната мечта" по думите на американския психолог Хари Левинсън и за кого тя би могла да бъде възход, а за кого падение? Кои са ключовите ресурси на кариерата и по … Прочетете повече Средната кариера – възход или падение? /уебинар на м. април/

Отчуждението от работата в българска извадка – ниво и фактори

Д-р Силвия Давидова-Иванова Студио за личностна и организационна ефективност, София, България, silvia.davidova@gmail.com Резюме: Статията представя емпирично изследване на нивото на отчуждението от работата и детерминиращите го фактори в българска социо-културна среда. Емпиричното проучване е актуално, проведено е през 2013 година и обхваща извадка от 510 респонденти. Изследвани са личностни (демографски и индивидуални) и организационни детерминанти … Прочетете повече Отчуждението от работата в българска извадка – ниво и фактори

Съдържание и психометрични характеристики на българската адаптация на въпросника на Н. Вохра и Н. Наир за диагностика нивото на отчуждение от работата (Work Alienation Questionnaire – N. Vohra & N. Nair, 2009)

Contents and psychometric characteristics of the Bulgarian version of N. Vohra and N. Nair’s Work Alienation Questionnaire (2009) Съдържание и психометрични характеристики на българската адаптация на въпросника на Н. Вохра и Н. Наир за диагностика нивото на отчуждение от работата (Work Alienation Questionnaire - N. Vohra & N. Nair, 2009) Dr. Silvia Davidova-Ivanova Institute for … Прочетете повече Съдържание и психометрични характеристики на българската адаптация на въпросника на Н. Вохра и Н. Наир за диагностика нивото на отчуждение от работата (Work Alienation Questionnaire – N. Vohra & N. Nair, 2009)

Танце-двигателната психотерапия: същност, функции, приложно поле“ (Анонс на монография по проект)

Горди сме да споделим, че монографията "Танце-двигателна психотерапия: същност, функции, приложно поле" е вече на етап редакция и коректура и предстои нейното скорошно публикуване. Споделяме и прекрасната и много привлекателна корица на изданието. Повече за съдържанието и за това как изобщо се роди това обемно и обхватно издание, можете да чуете в звуковия файл по-долу: … Прочетете повече Танце-двигателната психотерапия: същност, функции, приложно поле“ (Анонс на монография по проект)