„Танце-двигателната психотерапия: същност, функции, приложно поле“ /уебинар по проект/

https://www.youtube.com/watch?v=CKWKUzWW8hA&t=9s