Ървин ялом: „ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ“ /ОТКЪС – Имитационно поведение/

Оригинален изходен текст: © Ирвин Ялом, Групповая терапия: теория и практика, 2007 /руско издание/ © Превод: Силвия Давидова-Иванова Изображение: Unsplash /Откъс, публикация с некомерсиална цел/ ИМИТАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ ушещите лула терапевти често създават пациенти, които също пушат лула. Пациентите по време на психотерапия могат да седят, да се разхождат, да разговарят и дори да мислят така, … Прочетете повече Ървин ялом: „ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ“ /ОТКЪС – Имитационно поведение/