ЖЕНСКОТО ЛИДЕРСТВО: ФАКТИ, СПЕЦИФИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ /УЕБИНАР НА М. ОКТОМВРИ/

В уебинара на прекрасния Октомври говорим за това: в какво се съдържа същността на женското лидерство; какво налага актуалността на тази тема; какво прави женското лидерство толкова специално и различно. В уебинара са представени и данни от актуални авторитетни печатни издания и собствени проучвания. Приятно слушане! https://www.youtube.com/watch?v=qsQPKUCoh6U&t=6s