Психична сигурност на работното място. Психологически игри в организацията /уебинар на м. април/

В месечния уебинар този април разглеждаме малко познатата у нас (все още) тема за психичната сигурност на работното място. В уебинара ще засегнем същността на психологичната игра на работното място, обичайните според световни авторитети сценарии на подобни игри и адекватни за справяне с тях стратегии. Защо е важно да се чувстваме сигурни на работното място? … Прочетете повече Психична сигурност на работното място. Психологически игри в организацията /уебинар на м. април/