Важно съобщение

Уведомяваме настоящите и бъдещи клиенти, партньори и обучавани лица, че от дата 14.10.2021 г., във връзка с действащите в страната епидемиологични ограничения, ИЛОЕ ще функционира както следва: 1/ Преустановяват се всички традиционни обучения, включително тези на студенти от ВУЗ в страната.Договарянето, дизайнът и провеждането на онлайн-обучения се провеждат активно и без прекъсвания в дейността. 2/ … Прочетете повече Важно съобщение