„Нарцисизмът – модерното клише“ – уебинар на м. януари

"... Питаме как нарцистичната фантазия за самодостатъчността, отричането на загубата и на крайната недискурсивна реалност на смъртта, отразява нашата способност да отговорим по подходящ начин на човешката несправедливост и на чупливостта на нашата планета?" (Cowan-Jennsen, Goodison, 2008). В уебинара на м. януари дискутираме темата за нарцисизма като проблем и едновременно с това клише в съвременното … Прочетете повече „Нарцисизмът – модерното клише“ – уебинар на м. януари