365 дни на психотерапията: 360 – Механизми на лечебното действие на семейната психотерапия

Под семейна психотерапия (семейная психотерапия) е прието да се разбира комплекс от психотерапевтични прийоми и методи, насочени към лечението на пациента в семейството и с помощта на семейството. Семейната психотерапия се явява разновидност на груповата психотерапия (групповая психотерапия), поради което много психотерапевтични техники, прилагани в работата със семейства, се отнасят към прийомите на груповата психотерапия … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 360 – Механизми на лечебното действие на семейната психотерапия