365 дни на психотерапията: 349 – Телесно-ориентирана психотерапия

Нееднозначно разбирано направление на психотерапията, цел на което се явява промяната на психичното функциониране на човека с помощта на ориентирани към тялото методически прийоми. Отсъствието на стройна теория, на ясно разбиране на въздействието и на принципите за прилагане на телесно-ориентираните техники водят към необосновано разширяване на границите на Т.О.П. Понастоящем са описани най-малко 15 различни … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 349 – Телесно-ориентирана психотерапия

365 дни на психотерапията: 348 – Конструктивен спор

Една от методиките на съпружеската психотерапия (супружеская психотерапия) е К. С.  (Kratochvil S., 1991), който, на свой ред, се явява модификация на прийома „честна борба” (( «честная борьба» (Bach G., Wygen P., 1969)). Същността на методиката се заключава в това, че на съпрузите се предоставя възможност открито и нетравматично да обменят информация за наличните у … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 348 – Конструктивен спор

Кампания „Безплатен април“ 2020

Днес е специален ден, в който си спомняме колко е важно онова, което правим, да е изпълнено със смисъл и да допринася за добруването на цялото ни общество. Вярвам, че всеки от нас може да подпомогне това с онова, което умее – за да живеем по-добре не само в днешния ден, но и да оставим … Прочетете повече Кампания „Безплатен април“ 2020

365 дни на психотерапията: 347 – Koгнитивна психотерапия

Основните тези на К. П. са формулирани от Бек (Бек, Beck А. Т.), независимо от Елис (Эллис, Ellis А.), който през 50-те г. на ХХ в, разработва метод за рационално-емоционалната психотерапия (рационально-эмоциональной психотерапии). Като самостоятелно направление К. П. се формира по-късно – през 60-те г. К. П. представлява сама по себе си развитие на поведенческата … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 347 – Koгнитивна психотерапия

365 дни на психотерапията: 346 – Класическа психоанализа

С този термин се обозначава: 1) направление в дълбинната психология, което разглежда безсъзнателното в качеството му на детерминанта на развитието и на функционирането на личността; 2) психотерапевтична система, в основата на която лежи разкриването на особеностите на човешките преживявания и действия, обусловени от неосъзнавани мотиви. В своя труд „Аз и То” («Эго и Ид»), Фройд … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 346 – Класическа психоанализа

365 дни на психотерапията: 345 – Кататимни образни преживявания по Лойнер

Автор на тази методика, наричана още „Символ-драма” («Symboldrama») и представляваща сама по себе си един от най-успешните опити да се систематизират „сънищата наяве”  («грез наяву»), се явява Лойнер (Лейнер, Leuner H., 1980). Концептуално в нейната основа лежи моделът на аналитичната психодинамика. Методиката за първи път е публикувана от автора през 1954 г., като постепенно бива … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 345 – Кататимни образни преживявания по Лойнер

365 дни на психотерапията: 344 – Катартическа психотерапия

Под този термин се обединяват психотерапевтичните методи, които използват в качеството на принцип на лечебната техника катарзисът (катарсис) – отреагиране, абреакция  (Атанасов Ат., 1990). Периодът на научното изследване на К. П. обикновено се свързва с името на Фройд (Фрейд, Freud S.). Около 1880 г. Той започва своята работа съвместно с Бройер (Брейер, Breuer J.),  и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 344 – Катартическа психотерапия

365 дни на психотерапията: 343 – Катарзис

Психотерапевтичният смисъл на понятието К. се заключава в емоционалното разтърсване, изпитвано от даден човек под въздействието на вторичното преживяване на лични патогенни и (или) стресогенни афекти, които служат като източник на психична травма, и в последващото им адекватно отреагиране, т.е. освобождаване от болестотворните симптоми. К. се явява както целенасочен процес на организирано лечебно въздействие, така … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 343 – Катарзис

365 дни на психотерапията: 342 – Йога

Специален санкритски термин за обозначаване на психотехника, ориентирана конкретно върху постигане на дълбинни трансперсонални състояния на съзнанието. Буквалният превод означава „връзка, съединение”, разбирано по-широко като „свързване в едно, обединяване на чувствата, мислите и психичните фактори изобщо и тяхното съсредоточаване върху единствения обект на съзерцание”  (Торчинов Е. А., 1997). Погрешната аналогия на етимологичните двойки „йога-връзка” («йога— … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 342 – Йога

365 дни на психотерапията: 341 – Интеракционна психотерапия

Методът е разработен от Хайгл-Еверс и Хайгл ((Хайгл-Эверс и Хайгл (Heigl-Evers A., Heigl F. S.)) и по същество представлява самостоятелен вариант на груповата психоаналитична психотерапия (психоаналитическая психотерапия). Моделът на И. П. заема своя собствена „ниша” в психотерапевтичните структури, отличавайки се както от комуникативно-активиращите подходи, основани предимно на поведенчески и психодраматични прийоми, така и от класическите … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 341 – Интеракционна психотерапия