365 дни на психотерапията: 357 – Метод на вербалната митологизация на личността

Основан е на сугестивната лингвистика (раздел на психолингвистиката) и е дело на И. Ю. Черепанова (И. Ю. Черепанова (1987-1998 г.). Представлява лингвистичен обучителен тренинг (тренинг), провеждан в малка група. Участниците в тренинга получават системни знания за спецификата на езиковото общуване, за основните закономерности на езиковите явления, практически навици за анализ на текстове и за тяхното … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 357 – Метод на вербалната митологизация на личността